Design av logotyp och responsive hemsida. Via anställning på Getupdated.

Design av logotyp - Tibi