Illustrationer till en e-utbildning för Socialstyrelsen.
Via uppdrag på Xtractor.