Illustrationer till en e-utbildning för Försäkringskassan – Statliga tandvårdsstödet.
Via uppdrag på Xtractor.