Illustrationer till en e-utbildning för Försäkringskassan – Processkunskap.
Via uppdrag på Xtractor.